Tüm araştırma ve üretimimiz için temel kontrol noktası.

Fiziko-kimyasal analiz laboratuvarı

Tüm araştırma ve üretimimiz için temel kontrol noktası.

Bu kontrol laboratuvarı, Groupe Roullier’ın üretimlerinin kalitesini doğrulamakta ve garanti etmektedir. Hammaddelerin analizinden, fiziksel özellikler (granülometri, gevreklik, vb.) ve kimyasal özellikler (minerallerin titrasyonu, oligo elementler, ETM) gibi üretim döngüsüne müdahale etmektedir.

Bunu yapabilmek için ekipler son teknoloji ekipmanlarla donatılmıştır. Ekip, Bitki ve Hayvan Besleme alanındaki inovatif Ar-Ge projelerine katılmaktadır.

 

Mikrobiyoloji laboratuvarı
“Akreditasyonumuz” optimal güvenlik ve uluslararası kabul garantisidir.

Mikrobiyoloji doktorlarımız, veterinerlik, tarımsal gıda, tıbbi ve endüstriyel alanlarda ve topluluklarda kullanılan dezenfektan ürünlerin antimikrobiyal etkinliğini test etmektedirler. Ayrıca steriliteyi doğrulamak veya patojenik veya alterasyon mikroplarının varlığını tespit etmek için farklı ürünlerin mikrobiyolojik ve sıhhi durumunun yönetimini garanti etmektedirler. Mikrobiyolojik laboratuvar iki Bitki Besleme ve Hayvan Besleme birimi ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. COFRAC akreditasyonu ve Araştırma Bakanlığı tarafından onaylanması, sertifikalı bir laboratuvar arayışı içinde, özel veya kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını da karşılamasına izin vermektedir.

  • COFRAC N0 1-1308 akredite
  • AFNOR üyesi
  • Araştırma bakanlığı tarafından onaylı
Tüm araştırma ve üretimimiz için temel kontrol noktası.
25.000
numune / her yıl
140.000
analiz / her yıl
COFRAC
N0 1-1308